MYSTERIÉIS KREATUR

 

Als Kand huet all Lëtzebuerger op d'mannst eemol eppes vum

« KROPEMANN » héieren.

 

Nach haut beschreiwen déi Erwuessen dës Kreatur als eng uerg Gestalt, déi sech all déi verdrësslech Kanner an engem Schwong kroopt, déi sech ze no un e Pëtz, e Weier, e Floss oder déi Plaze won, an deenen een erdrénke kann.

 

Wann och de Personnage vum

« KROPEMANN » an de Käpp vun de Leit ronderëmgeeschtert, sou fënnt een dach net vill Informatiounen iwwert hien an der Literatur iwwert Legenden a Seechen...

Weider Liesen

D'Geschicht

Merci

Kritiken

Info

Medien

D'Legend

a Luxembourg Mystery Tale

Eng Camera Obskura Produktioun